Revize spotřebičů

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

Účel kontrol a revizí elektrických spotřebičů:

Účelem kontrol a revizí je zjistit, zda je daný spotřebič bezpečný z hlediska elektrické bezpečnosti pro uživatele a jeho okolí. Dále pak je nutné zjistit, zda je el. spotřebič v souladu s normami a předpisy, platnými na území České republiky popř. na území EU.

Doporučené lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2.

Skupina A –  Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atd.)

Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atd.)

Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Poznámka:

Při provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů, je vždy třeba respektovat požadavky příslušné normy nebo požadavky stanovené průvodní dokumentací elektrického zařízení.