Revize plynu

Plynová zařízení spadají do skupiny takzvaných vyhrazených technických zařízení, tedy zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Takováto zařízení je nutno dle zákona č. 309/2006 Sb. pravidelně udržovat, kontrolovat a revidovat.

Revize a kontroly plynových zařízení se vztahují na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. v platném znění.

Revize plynového zařízení se provádí nejméně jednou za 3 roky pokud není stanoveno jinak místním provozním předpisem.

Plynová zařízení je nutno pravidelně kontrolovat nejméně jednou za rok. Pokud je v kalendářním roce provedena revize, tak není nutno provádět kontrolu.