Vyhláška 50/78 Sb.

Úvodní ustanovení

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem, dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

 

Kvalifikace pracovníků:

  • §3 Pracovníci seznámení
  • §4 Pracovníci poučení
  • §5 Pracovníci znalí
  • §6 Pracovníci pro samostatnou činnost
  • §7 Pracovníci pro řízení činnosti
  • §8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
  • §9 Pracovníci pro provádění revizí
  • §10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
  • §11 Kvalifikace ve zvláštních případech

 

Ceny přezkoušení jednotlivých paragrafů:

vyhláška č. 50/78 Sb. §3 – 500 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §4 – 800 Kč

Objekty třídy A (bez nebezpečí výbuchu):

vyhláška č. 50/78 Sb. §5 – 1200 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 – 1500 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 – 1500 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 + §8 – 1800 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §10 – 1800 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 + §10 – 1800 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 + §8 + §10 – 2000 Kč

Objekty třídy B (s nebezpečím výbuchu):

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 – 1900 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 – 1900 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 + §8 – 2200 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §10 – 2200 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 + §10 – 2200 Kč

vyhláška č. 50/78 Sb. §6 + §7 + §8 + §10 – 2400 Kč

Termíny školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/78 Sb. pro rok 2020:

22.5.2020

19.6.2020

18.9.2020

23.10.2020

20.11.2020

Školení bude probíhat na adrese Havlíčkova 129/7, 460 06 Liberec vždy od 8:00. Délka školení cca 2 hodiny.

Školení může probíhat buď klasickou formou v termínech uvedených výše, anebo formou on-line školení zakončené elektronickým testem. Více informací naleznete níže.

On-line kurz z vyhlášky č. 50/78 Sb.

1. Školení probíhá formou samostudia s tím, že učební materiály jsou žadateli poskytnuty elektronicky.

2. Žadatel musí vyplnit vstupní formulář, který je mu na jeho žádost zaslán.

3. Žadatel musí k vstupnímu formuláři přiložit naskenovanou kopii dokladu o elektrotechnickém vzdělání a pokud je to možné, tak i kopii posledního osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb.

4. Společně se studijními materiály, bude žadateli zaslán i test v elektronické podobě, který je formulován tak, že se označí vždy jen jedna možnost.

5. Platba se provede po vyhodnocení testu skrze fakturu a po jejím uhrazení bude žadateli zasláno osvědčení v elektronické podobě.

Veškeré informace dostanete na kontaktním e-mailu mirek_pluhar@centrum.cz nebo na telefonním čísle 728 556 841.