Úvod

Elektro revize Liberec

    Elektrická zařízení patří do skupiny tzv. vyhrazených technických zařízení. Z tohoto faktu tedy vyplývá, že tato zařízení je nutno v určitých časových intervalech revidovat.

  Jako revizní technik elektro se zabývám revizemi elektrických instalací, nářadí a spotřebičů, strojních elektrických zařízení, zásuvkových vývodů, hromosvodů, el. přípojek, přípojek pro spotřebiče se samostatným jištěním (např. přívod pro elektrokotel), apod.. Dále provádím zkoušky elektrických zařízení a poskytuji poradenství týkající se problematiky elektrických zařízení.

Účel revize elektrické instalace

   Účelem revize elektrických zařízení je ověření stavu z hlediska elektrické bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

   Elektrorevize se provádí také z důvodu, aby majitel nebo provozovatel elektrického zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrického zařízení.

   Další odpovědí na tuto otázku je argumentace postupu pojišťoven při likvidaci pojistných událostí. Kdy se může stát, že pokud provozovatel elektrického zařízení nemá platnou revizi a nastane neočekávaná událost, může být dojít ke krácení pojistného plnění nebo k jeho nevyplacení.