Školení z NV 194/2022 Sb.

Provádíme školení dle NV 194/2022 Sb.

NV 194/2022 Sb. nahrazuje v plném rozsahu vyhlášku č. 50/78 Sb.

NV 194/2022 Sb. stanovuje podmínky odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.

 

§ 4  – osoba poučená – 800 Kč

§ 6  – elektrotechnik – 2000 Kč (prostory třídy A)

§ 7  – vedoucí elektrotechnik – 2000 Kč (prostory třídy A)

Příplatek za prostory s nebezpečím výbuchu 1000 Kč (prostory třídy B).