Školení z NV 194/2022 Sb.

Provádíme školení dle NV 194/2022 Sb.

NV 194/2022 Sb. nahrazuje v plném rozsahu vyhlášku č. 50/78 Sb.

NV 194/2022 Sb. stanovuje podmínky odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.

 

§ 4  – osoba poučená – 1000 Kč

§ 6  – elektrotechnik – 2500 Kč (prostory třídy A)

§ 7  – vedoucí elektrotechnik – 3000 Kč (prostory třídy A)