Revize eletro

Lhůty revizí elektrických instalací:

Výchozí revize:

   Nová elektrická zařízení lze uvést do provozu jen tehdy, pokud byl jejich stav z hlediska elektrické bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popřípadě ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

Pravidelné revize:

   Elektrická zařízení musí být revidována nejpozději ve lhůtách stanovených dle NV 190/2022 Sb., pokud není stanoveno jinak. Lhůty revizí elektrických zařízení viz. tabulka níže.

Mimořádné revize:

   Mimořádná revize elektrické instalace se provádí v případech, kdy již není k dispozici výchozí nebo pravidelná revize elektrické instalace.

   Doporučené lhůty pravidelných revizí elektrických instalací jsou uvedeny v NV 190/2022 Sb.

Intervaly pravidelných revizí jsou vždy na uvážení revizního technika a na druhu prostředí, ve kterém je instalace provedena, významný vliv hraje i stáří elektrické instalace.

Lhůty revizí elektrických instalací byly doplněny o návaznost na vnější vlivy.

Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí:

Druh prostředí (dle příslušné ČSN)

Revizní lhůty

Základní, normální

5 roků

Venkovní pod přístřeškem

4 roky

Průmyslové objekty, studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

3 roky

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

2 roky

Mokré, s extrémní korozní agresivitou

1 rok

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

Umístění el. zařízení

Revizní lhůty

Zděné obytné a kancelářské budovy

5 roků

Rekreační střediska, školy, jesle, mateřské školy, hotely a jiná ubytovací zařízení

3 roky

Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob, obchodní domy, stanice hromadné dopravy, objekty nebo části objektů stupně hořlavosti C2, C3

2 roky

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

2 roky

Pojízdné a převozné prostředky

1 rok

Prozatímní elektrická zařízení

0,5 roku