Ceník

Ceník elektro revizí

Druh revize Cena
Revize bytu 2500 Kč
Revize rodinného domu 5000 Kč
Revize elektrické instalace – např. průmyslový objekt (dle rozsahu) od 6000 Kč
Revize zásuvkového vývodu 1000 Kč
Revize fotovoilaického zařízení 5000 Kč
Revize strojního zařízení 1000 – 5000 Kč
Kontroly strojních zařízení dle NV č. 378/2001 Sb. 1000 Kč
Revize hromosvodu; uzemnění 3000 Kč
Kusové ověření rozvaděče (kusová zkouška rozvaděče) 1500 Kč
Revize el. spotřebičů a nářadí
(cena lze dohodnout podle počtu revidovaných spotřebičů)
80 Kč/ks
Revize el. spotřebičů a nářadí do 20 ks cena paušálně 2500 Kč
Kontrola svářečky 300 Kč
Cena elektro prací mimo rozsah revize 800 Kč/hod.
Protokol o určení vnějších vlivů 6000 Kč

Poznámka:

Ceny jsou pouze informativní. Cena se stanovuje vždy po dohodě odběratele s dodavatelem.