Ceník

Ceník elektro revizí

Druh revize Cena
Revize bytu (dle rozsahu) 1500 – 2000 Kč
Revize rodinného domu (dle rozsahu) 2000 – 3500 Kč
Revize elektrické instalace – např.průmyslový objekt (dle rozsahu) 2500 – 5000 Kč
Revize zásuvkového vývodu 500 Kč
Revize el. přípojky 1000 Kč
Revize strojního zařízení 600 – 4000 Kč
Kontroly strojních zařízení dle NV č.378/2001 Sb. 800 Kč
Revize hromosvodu; uzemnění 1000 až 2000 Kč (dle rozsahu)
Kusové ověření rozvaděče (kusová zkouška rozvaděče) 1000 Kč
Revize el. spotřebičů a nářadí
(cena lze dohodnout podle počtu revidovaných spotřebičů)
50  Kč/ks
Revize el. spotřebičů a nářadí do 20 ks cena paušálně 2000 Kč
Kontrola svářečky 150 Kč
Cena elektro prací mimo rozsah revize 400 Kč/hod.
Protokol o určení vnějších vlivů 4000 Kč

Ceník revizí plynu

Druh revize Cena
Výchozí revize plynového zařízení – byt  od 1500 Kč
 Výchozí revize plynového zařízení – rodinný dům  od 2000 Kč
 Výchozí revize plynového zařízení – průmyslový objekt  od 3000 Kč
 Provozní revize plynového zařízení – byt  od 1000 Kč
 Provozní revize plynového zařízení – rodinný dům  od 1500 Kč
 Provozní revize plynového zařízení – průmyslový objekt  od 2000 Kč
 Zkouška pevnosti – těsnosti plynovodu  od 1000 Kč
 Kontrola plynového zařízení  od 1000 Kč

Poznámka:

Ceny jsou pouze informativní. Cena se stanovuje vždy po dohodě odběratele s dodavatelem.