Měření intenzity umělého osvětlení

Měření intenzity umělého osvětlení

Provádím měření intenzity umělého osvětlení za využití přístroje UNI-T UT 383S.

Výsledkem je vždy protokol obsahující skutečné naměřené hodnoty včetně schématu rozvržení osvětlovacích těles.

Cena vypracování protokolu se pohybuje v rozsahu od 5000 Kč do 10 000 Kč.