Revize hromosvodů

Revize hromosvodů a uzemnění

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Lhůty revizí LPS

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy (úplná revize)
I a II  1 za rok 1 za 2 roky 1 za rok
III a IV  1 za rok 1 za 4 roky 1 za rok